VÁHY znamení zvěrokruhu

Nejsou znamení lepší ani horší. Všech tři sta šedesát stupňů kruhu je si rovno. Každý má specifické přednosti a slabiny.
Ani vlohy nejsou zlé či dobré, všechno je otázkou úrovně. Zanedbaný talent zplaní, v omezení bývá impuls k růstu.
Silný rozum vede nebo brzdí, bezelstnost může rozbřednout v hloupost, ve lhářovi možná zaspal básník a hrubost nosí kabát upřímnosti naruby.
Nesvobodně dostáváme vlohy, naše svoboda je v jejich používání…
VÁHY - LIBRA  Váhy
22./23. září (ekvinokcium / rovnodennost / podzimní bod) až 23. října, vládce: Venuše  Venuše

Váhy živel: vzduch
polarita: mužská
kvalita: základní
dům: 7.
kameny: achát
šťastná čísla: 5, 25, 35
vůně: růže, jasmín, sporýš, pomněnka, hřebíčekVáhy z pohledu mytologie

Tento jediný neživý symbol ukazující se ve zvěrokruhu byl původně atributem panny Astraie, dcery Dia a Themidy. Tato bohyně, odpovědná za čistotu a spravedlnost, byla předchůdkyní moudré Pallas Athény (jež "pocházela z hlavy Dia"), které byly svěřeny také vědy.
Původní dědicové komplexu Virgo-Libra byli však z jedné strany Hermes a z druhé Afrodite, a to oba komlementárně: Merkur v ženském zemitém znamení Panny, Venuše v mužském vzdušném znamení Vah. Málokteré lidské náčiní si po tisíciletí a na všech kontinentech trvale uchovalo svou funkci jako tento symbol obchodu a práva. Výklon vah může nabídnout z jedné strany bohatství, z druhé strany normotvorná měřítka.
V Římě byly Váhy uctívány teprve až za Caesara. Do té doby byly součástí souhvězdí Štíra, které se (vybaveno velkým klepety) rozprostíralo až do blízkosti Herakla. U příležitosti své proslulé reformy kalendáře (juliánský kalendář) nechal prozíravý politik a později samovládce oba obrazce rozdělit. Pro relativní mládí znamení Vah hovoří také to, že jejich pojmenování v předbabylonském čase znamenalo ještě "jho", a na to také jasně poukazuje jejich grafické ztvárnění, což by mohla objasnit právě dominance Venuše ve spojení se znamením Býka. Pro celou oblast Virgo-Libra-Scorpio neexistují jednoznačná uspořádání, a hranice mezi znameními jsou neostré, což je v protikladu k zrcadlovému obrazu Merkur-Venuše-Mars, když dominují ve znameních Blíženci-Býk-Beran.


Váhy v symbolice

Je krásně. Mírný svit slunce hebce zahřívá zrající plod. Letní úpal je pryč a mrazy v nedohlednu. Jablka se lesknou. Svěží vzduch Vah je prostoupený vůněmi.
Vývoj se v každém znamení něčím obohatil. Panna mu dala smysl pro povinnost. Váhy mu dají smysl pro krásu.
Váhy jsou znamením slasti. Zahrnují celou škálu od prostých rozkoší těla po nejsubtilnější fluidum lyrického sonetu. Jsou tou chvílí ve vývoji, kdy se jablko - dosud zelené a trpké - nalévá červení, sladkostí a vůní. Už není jenom plodem, je půvabem, lahůdkou, reklamní značkou stromu. Stává se svým vlastním poetickým výrazem.
Ale Váhy mají ještě významnější úkol, a to harmonizovat. Jejich misky symbolizují věčnou rozepjatost existence mezi protikladné póly. Mezi klad a zápor, ano a ne, muže a ženu, sílu jang-jin, tak a naopak. Když jsou v rovnováze, všechno bytí vzkvétá. Každá výchylka budí nepokoj.
Váhy jsou zásnubním tancem rubu a líce. Jejich posláním je udržovat soulad - soulad jako krásu i soulad jako mír.
Člověk Váha dostává do výbavy extrémně křehká vnitřní vahadla. Aby splnil roli harmonizátora, musí disharmonii citlivě vnímat. Aby toužil po klidu a stabilitě, musí ho zmatek jitřit víc než druhé. Musí mít v sobě cosi labilního, co při konfliktu spustí poplach. Váha má velkou potřebu pohody.
Jsou vlohy, které nám slouží nebo škodí podle toho, jak s nimi umíme naložit. Citlivost je danajský dar pro člověka, který se jí jen bezmocně vzdává. Pak je to tvor neklidný jak vodováha, rozrušený dotekem i slovem. Reaguje na sebeslabší podnět jako příliš měkká spoušť. Neschopen ovládat svá jemná vahadla je nestálý v názorech a náladový v citech. Létá ode zdi ke zdi, z extrému do extrému, denně zmítaný novou krizí. A mučen neklidem zvenčí, nechtě ho násobí jako ozvěna.
Dobrá Váha chápe, že se nesmí nechat usmýkat. Učí se využívat vlastní vlohy. Neočekává pokoj pasívně, ale aktivně ho tvoří. Vědoma si toho, jak zle snáší válku, učí se zajišťovat mír. Vychytává zárodky konfliktů jako brankář góly. Zralá Váha je pravým darem pro své okolí. Obemyká ji vlídná aura klidu. Říkáme: "Takový milý člověk! a ani nevíme sami, proč je nám tak dobře v jeho blízkosti.
Ve světě konceptů a vztahů to Váha nemá snadné, protože myslí příliš komplikovaně. Vše do ní vstupuje dvojmo jak do Noemovy archy. Nemá přímou jednolitost Býků.
Vždycky má sklon hlasovat pravou rukou pro a levou proti. Ne z vypočítavosti, ale protože zná zrádnost jednoznačných řešení. Váha váhá. Na obou stranách barikády bývá díl pravdy. V hlavách slabých Vah panuje krutý zmatek. Moudrá Váha má skvělé předpoklady k jemné a vskutku syntetické filozofii.
Ve Váhách se upevňuje smysl pro spravedlnost. Civilizovaná justice ctí heslo "Audiatur et altera pars", budiž slyšena i druhá strana. To je životní motto dobrých Vah.
Váhy, druhé znamení Venušino, jsou jednou z výrazných sfér umění. Zemský Býk dal vznikat spíše kráse tvarů, zde je domovem krása slov a zpěv. A ovšem erotika, umění lásky. Dva odvěké protiklady, muž a žena, najdou křehkou rovnováhu na principu půvabu a požitku.
Slabina Vah tkví v nadužívání. Nikdo lépe nevychutná životní slasti. Váha občas rezignuje na své hlubší šance a místo, aby žila, tak jen užívá. Má až příliš hladký povrch elegance. Protančí čas v luxusním oparu zábav, smění ho za hezké věci a v nejhorším případě sklouzne po skluzavce drog.
Váha ví, že život je i rozkoš. Musí znát míru, aby se rozkoš nestala jedem nebo břemenem.
Z Vah, které nikdy nedozrají, je zlatá mládež všeho věku - bezcílní požitkáři a nervózní otroci hesla Užij dne!
Zralé Váhy jsou drobná ohniska životního kouzla. Jsou smírčími soudci lidské společnosti. Jsou vůní vzduchu a jejich milý úsměv je mírovou smlouvou mezi extrémy.


Použitá literatura:
Daniela Fischerová, Milan Špůrek - Hvězdy a osudy
Peter Marshall - Astrologie světa
Peter Berling - Dějiny astrologie


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner