STŘELEC znamení zvěrokruhu

Nejsou znamení lepší ani horší. Všech tři sta šedesát stupňů kruhu je si rovno. Každý má specifické přednosti a slabiny.
Ani vlohy nejsou zlé či dobré, všechno je otázkou úrovně. Zanedbaný talent zplaní, v omezení bývá impuls k růstu.
Silný rozum vede nebo brzdí, bezelstnost může rozbřednout v hloupost, ve lhářovi možná zaspal básník a hrubost nosí kabát upřímnosti naruby.
Nesvobodně dostáváme vlohy, naše svoboda je v jejich používání…
STŘELEC - SAGITARIUS  Střelec
23. listopadu (podzim) až 21. prosince, vládce: Jupiter  Jupiter

Střelec živel: oheň
polarita: mužská
kvalita: pohyblivá
dům: 9.
kameny: tyrkys, ametyst, opál
šťastná čísla: 4, 14, 24
vůně: fialka, levandule, vanilka, ambra, orchidejStřelec z pohledu mytologie

Pověstmi opředená postava Kentaura, napůl koně, napůl člověka, Moudrý Cheiron, lovec, lékař a botanik, žil v ústraní. Božského původu a nesmrtelný, těšil se skvělé pověsti jako vychovatel hrdinů. Jeden z jeho žáků, divoký Herakles, z nepozornosti zasáhl do nohy svého otcovského přítele jedním ze svých jedovatých šípů napuštěných dračí krví Hydry. Cheiron, který si jinak věděl vždy rady, nemohl sám sobě nijak pomoci. Tolik trpěl svou těžkou ranou, že požádal bohy o smrtelnost. Takto přišel Kentaur ke svému místu na obloze, a šíp Střelce se stal symbolem zvířetníkového znamení, které nespravedlivě umenšuje svou komplexnost, neboť ve starší formě označení "arcitenens" (obzvlášť napínající) se vztahovalo daleko více na "držitele oblouku" samého než na jeho pomíjivou střelu. Dokládá to také dominanci boha - otce, což je Zeus/Jupiter, jehož nárok na vládu se dovolával spíše Střelce (toho, kdo směr ukazuje) než šípu (ukazatele směru).
Podle Hygina, který není vždy důvěryhodný, jde v případě lovce o Krotona, syna boha Pana a Eufeme, pěstounky Múz. Dámy s mecenášskými vlohami vlastně čerpaly z vlivu Eufeme u Dia, aby učinily svého oblíbence nesmrtelným.


Střelec v symbolice

Vývoj vrcholí. To, co Štír nechal dojít až ke třetímu ohni, završuje svůj tvar. Strom už takřka neunese jablko k prasknutí nalité šťávou. Je dokonalé, je plné. Je silné.
Střelec je jiskra, Lev je plamen a Střelec srší jako vulkán, tryská z nitra země k nebi. Energie kulminuje. Životní síla plane naplno.
Štír hledal chybu a Střelec hledá cíl. Otázka, kterou si vývoj klade nyní, zní: Existence cosi vytvořila. Plod dlouhého zrání je zde, je k dipozici. Ale komu? A čemu? kam vede cesta, která už došla na vrchol?
Střelec bývá zobrazován jako kentaur s lukem, a je-li obraz správný, míří šíp přímo vzhůru. Není to střela lovná a nezabíjí kořist. Je to naznačený směr lidského hledání.
Kentaur, napůl kůň a napůl člověk, symbolizuje evoluci. Je zvířetem v nás, němou tváří, z níž jsme vzešli. Je člověkem v nás, lidským světem, kam dnes náležíme. A šíp mířící k nebi je náš přesah, touha po úrovni ještě vyšší. Je v nás minulost i přítomnost i budoucnost.
Člověk-Střelec je na tento velký skok skvěle vybaven energeticky. Dostal pohonných látek, že až neví, co s nimi. Síla ho svrbí do konečků prstů. Potřebuje jednat. Musí vydat svou kypící vitalitu. Někam ho to mocně táhne - ale kam?
Rozcestník střelcova osudu je definice cíle. Když Střelec ví, co chce - když to ví přesně a chce silně - potom ho téměř nelze zadržet. Ohnivý náboj zvyšuje jeho šance. Ale když to neví, pak je zle. Střelec bez cíle či odsouzený k nečinnosti je přehřátý kotel, který vybuchuje z čirého přebytku sil.
Střelcům vládne sám Jupiter-Zeus, nejvyšší bůh antického Olympu. Je to Zeus hromovládný, ale i Zeus bonvián. I Střelec žije s náruživou dychtivostí. Všude je ho plno, jeho hněv i smích jsou nakažlivé. Má všechny přednosti i chyby svého prudce extrovetního určení. Je výbušný, to znamená odstředivý. Soustředění ho nudí. Raději běží maratón či žene na zteč, než aby hloubal v tichu. Musí mít pohyb, rozruch, změnu. Do meditací ať se noří jiní. Jeho výrazem je čin.
Evoluční zkratka, kterou v sobě nese, rozšiřuje okruh jeho družnosti. Práva zvířat cítí jako vlastní. Hájí celou živou říši. Má ekologický instinkt - jasné vědomí spolupatřičnosti k nižším i vyšším formám života.
Vidina cíle z něj často dělá vůdce a prudkost válečníka nebo sportovce. Stává na špici dění. Má dar vlévat druhým oheň do žil a vyburcovat dav. Mobilizuje sebe i druhé až do vyčerpání rezerv - a mnohdy ještě chvíli pak. Jeho tempo je tempo formule jedna. Otázkou je, jak umí řídit a kam vyjede.
Smyslem znamení je únik z tenat zemské tíže a překročení dosud platných měr. Střelec občas nebezpečně překračuje míru. Je výstřední a dravý. Hoří v něm doutnák fanatismu. V nejhorších chvílích jedná jako šofér, jemuž se vymkl volant v plné rychlosti.
Když síla nenajde cíl, zdegeneruje v chaos nebo v agresi. Střelcova krásná bojovnost se zvrhne v čingischánství. Jeho šíp klesne, rezignuje na hvězdné výšky a spravedlivá svatá válka zpustne do spanilých jízd.
Dobrý Střelec je vtělený plamínek a jas. Nevybuchuje, ale jiskří. Nepálí, ale hřeje. Podává mimořádný výkon a přitom je radost vidět, jak ho baví žít.
A ti nejvzácnější z nich nám ukazují výš. Jsou to Ikarové, kteří to zkoušejí pořád znovu. Meze dnešních možností je nezadrží. Klec gravitace je jim těsná. Jejich oheň šlehá z raketových trysek a vynáší k nebi naše naděje. A tímto vrcholil a nad jeho vrchol míří Střelcův šíp.


Použitá literatura:
Daniela Fischerová, Milan Špůrek - Hvězdy a osudy
Peter Marshall - Astrologie světa
Peter Berling - Dějiny astrologie


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner