ŠTÍR znamení zvěrokruhu

Nejsou znamení lepší ani horší. Všech tři sta šedesát stupňů kruhu je si rovno. Každý má specifické přednosti a slabiny.
Ani vlohy nejsou zlé či dobré, všechno je otázkou úrovně. Zanedbaný talent zplaní, v omezení bývá impuls k růstu.
Silný rozum vede nebo brzdí, bezelstnost může rozbřednout v hloupost, ve lhářovi možná zaspal básník a hrubost nosí kabát upřímnosti naruby.
Nesvobodně dostáváme vlohy, naše svoboda je v jejich používání…
ŠTÍR - SCORPIO  Štír
24. října (podzim) až 22. listopadu, vládce: Mars, Pluto  Mars  Pluto

Štír živel: voda
polarita: ženská
kvalita: pevná
dům: 8.
kameny: ametyst, margarit
šťastná čísla: 7, 47, 87
vůně: hřebíček, jasmín, vřesŠtír z pohledu mytologie

Proslulým se stal Štír kvůli prominentní oběti, jež mu podlehla: usmrtil svým trnem výjimečného lovce Oriona. Podle nevyzpytatelného rozohodnutí bohů byli poté oba přesazeni na oblohu. Nedaleko Štíra se nachází jeho domnělý předchůdce z předbabylonské doby, Orel.
Zdánlivá nesrovnatelnost tohoto dvojího obrazu - vznešená odvaha na jedné straně, téměř manická touha zranit na druhé straně - odpovídají archtypu erbovních zvířat. Orel se uplatňuje na vzdory své krutosti jako ztělesněná majestátnost, zatímco Štír se intrepretuje jako záludnost, která však pramení z jeho instinktivního obranného postoje. Společná je jim latentní nebezpečnost a impulzivní nevypočitatelnost: obě tyto tváře má noční Mars. Platí domněnka, že juliánské korektuře kalendáře padlo tehdy za oběť, a to definitivně, také pozapomenuté souhvězdí Orla. Proti tomu však mluví to, že již v prvním tisíciletí př. n. l. nebylo v babylonské astrologii uvedeno žádné zvíře tohoto jména (ani v osmnáctidílném zodiaku), avšak naproti tomu byl Štír zmíněn poměrně dobře. Je pochopitelné, že se raní křesťané ostýchali zvířete s jedovatým trnem (kterému byla neprávem připsána čirá zákeřnost a sexuální posedlost), byť čtyřem evangelistům přiřadili znamení zvěrokruhu s pevnou kvalitou.
Tak Jan obdržel namísto sebe erbovní znamení orla, Matouš (Vodnář) je zastupován andělem. Žádným problémem se nestal Býk pro Lukáše a Lev pro Marka. Štír je silné svrchovaně komplexní znamení, které objasňují lunární vodní komponenty pouze ve spojení s bohem války a jeho nepřátelstvím proti všem ostatním bohům (vyjma Afrodity)


Štír v symbolice

Nejhlubší chvíle podzimu je zde.
Na dosud pevné vývojové dráze zeje propast.
V puklině hučí spodní voda, valí se z ní tma. Štíru, vodnímu znamení ve kvadrantu země, vládne Pluto-Hádes, bůh podzemní říše mrtvých. Středověk pro něj měl klíčové slovo: smrt.
Jakto? Vývoj nedošel ani do tří čtvrtin! Na zánik je příliš brzy. Nemůže jít o smrt v běžném slova smyslu. Jakou službu tedy prokazuje světu Štír?
Z denní zkušenosti víme, že bezpočtu skutečností vzniká a jen nepatrná část se dovrší. Vidíme je na startu, ale už ne v cíli. Začnou a nevydrží. Slíbí a nedodrží. Nevyužijí své možnosti a spadnou jak nezralé plody, aniž splní svá očekávání.
Štír je zatěžkávací test těsně před cílem. Jsme už jen okamžik před dozráním. Teď je čas zvážit, co je hodno dozrát a co ne. Štír je neúplatný filtr hodnot. Beran cosi objevil a Býk to zhmotnil. Každé znamení to obohacovalo.
Teď přišel Štír, aby to posoudil. Dívá se pod povrch a ptá se: Je to skutečně tak cenné, jak se to chce tvářit? Nebyl to jen marný pokus, slepá ulička bez perspektiv? Potom je lépe, když zanikne včas.
Mnohé národy, jimž říkáme primitivní, znají iniciační rituál. Dospívající hoch bývá vystaven zkoušce. Je trýzněn bolestí, čelí samotě a překonává únavu a strach. Přežije-li tuto imitovanou smrt, stává se mužem. Musí si dobýt vlastní dospělost.
Štír je rentgenové oko. Prosvítí všechno, co jde cestou vývoje. Hledá skryté vady, které zběžnému pohledu ujdou. Co neprojde jeho neúsporným soudem, padá zpět do řeky zapomnění. Čas to rozloží na prvočinitele, na úroveň materiálu, a ten dá k dispozici dalším pokusům.
Člověk - Štír se ovšem neprožívá takto kosmicky. Aby mohl sloužit jako soudce, mívá zvláštní radar. Větří nebezpečí jako kočka, pod přetvářkou pozná grázla a mezi slovy slyší tikat lež. Nemusí to umět formulovat. Mnohdy ani neví, co ví. Varuje ho spíše instinkt nežli rozum. Má dvojsečný talent na všem vidět rub.
Představme si dvanáct lidí, zástupců zvířetníku, putujících horskou lučinou. Štír zakopne o kámen plný mechu a titěrných kvítků. Balvan se k němu vyvrátí spodní stranou. Tam se temně hemží pavouci a larvy. Lze se na ně dívat se zájmem i s ošklivostí, ale významné je, že druzí vidí jenom mech a kvítka. Rub kamene musel vidět Štír.
Nejsou znamení zlá či dobrá, ale snadná nebo nesnadná. Štír patří k těm těžkým. Skepse chrání, ale nepotěší. Je to zátěž, na všem hledat chybu. Přesto je to dar nesmírné ceny - pro člověka, který s ním umí zacházet.
Neumí-li, žije se zkaleným pohledem. Je to pesimista, podezíravec či cynik. Jeho lásky hlodá nedůvěra. Už v mládí vám řekne, že nic nestojí za nic, lidé jsou pakáž a nedá se jim věřit ani ten nos mezi očima. Věčně se zlobí. Nebo je z něj povýšený kritik a jeho obranou se stává trefný odsudek.
Je-li však moudrý, pak až do propastných hloubek, neboť je hlubší o poznání zla. Proniká do tajemství, před nimiž slabost druhých zavře oči. Zraje deziluzí, a proto pozná cenu věcí. Pozlátko mlčky sloupne nehtem. Bývá psychiatrem, detektivem, soudcem. Slouží tím, že ví.
Naivní podání občas tvrdí, že Štíři jsou lidé nějak zlí. To je omyl. Nejsou horší ani lepší než ti druzí. Ale rozhodnu-li se už zneužít své dary, pak z nich opravdu jde strach. Znají naše slabá místa. Střílí zezadu a bez skurpulí. Jsou špióny, kontrašpióny, černými mágy. A někdy z jejich řady vzlétá mstitel, anděl zhoubce, a cítí se povolán zničit tento hříšný svět.
A moudří Štíři, to jsou mosty přes propast. Stojí tváří v tvář krutosti bytí, aby nás včas varovali. Znají očistnou moc utrpení. S pohledem upřeným až na dno hledí i za nás pod ochranné fólie.
Štír je krize a krize je šance. Chyba je cenný zdroj informací. Štír zlikviduje zmetky a předá nám poučení z chyb. Kdo touto zónou projde živý, je dospělý člověk. Štír je smrt i vskříšení.


Použitá literatura:
Daniela Fischerová, Milan Špůrek - Hvězdy a osudy
Peter Marshall - Astrologie světa
Peter Berling - Dějiny astrologie


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner