BERAN znamení zvěrokruhu

Nejsou znamení lepší ani horší. Všech tři sta šedesát stupňů kruhu je si rovno. Každý má specifické přednosti a slabiny.
Ani vlohy nejsou zlé či dobré, všechno je otázkou úrovně. Zanedbaný talent zplaní, v omezení bývá impuls k růstu.
Silný rozum vede nebo brzdí, bezelstnost může rozbřednout v hloupost, ve lhářovi možná zaspal básník a hrubost nosí kabát upřímnosti naruby.
Nesvobodně dostáváme vlohy, naše svoboda je v jejich používání…
BERAN - ARIES  Beran
21. března (ekvinokcium / rovnodennost / jarní bod) – až 20. dubna, vládce: Mars  Mars

Beran živel: oheň
polarita: mužská
kvalita: základní
dům: 1.
kameny: krevel, granát, rubín, korál
šťastná čísla: 7, 47, 87
vůně: šeřík, vřes, hřebíčekBeran z pohledu mytologie

Epocha Berana měla svůj začátek ve stejném čase, kdy vrcholilo egyptské monumentální stavitelské umění. Faraon a sluneční bůh Amon-Re (původně Amun, egyptský bůh stád a pastvin, "Jupiter" Egypťanů) se nechal představovat s hlavou berana, a také v Karnaku vede alej beraních sfing k chrámu zasvěcenému Slunci. Zánik věku Berana spadá do epochy nejskvělejšího mocenského rozvoje římské říše. Cílené ukončení epochy symbolizuje nejvýrazněji velikonoční beránek z židovského Starého zákona v evropském křesťanství, avšak tento motiv jinak už nijak neodpovídá významu symbolu, se kterým podle astrologie začíná sluneční rok.
Kult Berana se zakládá na pověsti o Chrosomallovi, beranu se zlatým rounem (jenž byl považován za neptunova syna mohl mluvit a létat). Návrat trofeje prostřednictvím Argonautů do Helady znamenal pro obyvatele Magna Gracia (Velkého Řecka) kulturněpolitické vyjádření toho, že byla přestřižena pupeční šňůra s Egyptem.
Vždyť už podklad mýtu je důležitý: dvojice sourozenců z královského rodu musí uprchnout, bozi posílají berana, na němž mohou jet jako na koni. Při skoku přes Bospor padá sestra Helle do moře (Helespont): je to neštěstí spojené s přechodem od matriarchátu a zároveň asi také definitivní rozloučení s ním. Bratr po svém zachránění obětoval berana (na jeho vlastní příkaz) a v Kolchidě pověsil kožešinu (zlaté rouno) do háje boha Area (=Mars). Bůh pak přemístil zvíře na hvězdnou oblohu jako uznání jeho sebeoběti.


Beran v symbolice

V hloubce budoucnosti - v hlubině prázdnoty plné vším, co teprv bude - spí příští existence jako v lůně a čeká na svůj čas. Ještě je němá, pohřížená do tmy. Není to skutečnost, je to čirá možnost. Neviditelná tenká membrána je dělí od našeho světa. Ale už tu co nevidět bude.
A vše co bude, musí projít první fází bytí, fází vzniku. Beran - to je vznik.
Toto ohnivé znamení je jiskra. Zažíhá život v bytostech, zažíhá nápady, z nichž povstanou příběhy i věci. Je první inspirací. Ze tmy letí žhavé semeno skutečnosti, posel ještě nezrozených jevů - a to, co doposud být mohlo, náhle doopravdy je.
Beranům svět vděčí za svou věčnou schopnost obrody. Člověk - beran má roli startovní pistole a k ní patřičné vybavení. Dostává do vínku tajemnou vnitřní anténu. Je citlivá na všechno, co přešlapuje mezi dveřmi doby. Hledá, co se kde chystá. Jejím úkolem je rozpoznat to, strhnout to do plné přítomnosti... a nechat to být.
V Beranu vládne Mars a hra symbolů nám jmény planet připomene řecký a římský panteon. Áres-Mars je bůh boje a bůh orby. Na válečném poli dává rány, na orném zasévá obilí. Je útočný a silný jako kopí, jako naklíčené zrno, jako všechno, co chce prorazit.
Velcí Berani jsou vynálezci, objevitelé a radikálové. Buntují revoluce, v umění plodí avantgardu a občas pionýrsky vydrancují nějaký ten nový svět. Jsou buď členy vlády, nebo disidenty. Nemohou-li vést, dají se k anarchistům. Rozhodně netvoří umírněný střed.
Jejich hodinky se stále předbíhají. Berani v tom mají jasno: Co bylo, to bylo. Minulost je mrtvá. Radujeme se, život začal právě teď ! - Oslňují nás svou originalitou, myšlenky z druhé ruky je už nebaví. Fascinuje je všechno, co voní novostí, na čem ještě neoschla jitřín rosa. Je-li jim něco z duše cizí, je to prach rutiny a zvyku. Díky jim svět neustrne ve vývoji, kolo dějin se nezastaví a zítra bude všechno jinak nežli dnes. Mají silnou vůli. Všechna tři rohatá znamení zvířetníku - Berani, Býci a Kozorozi - nesou tento znak vůle na čele. Ale vždy je trochu jiná. Beran má horkokrevnou, impulsívní vůli počátku. Je to vůle razícího štítu. Má za úkol probít cestu. Kam po ní kdo půjde, ji už nezajímá. Vybíjí se náhle, jako blesk z čistého nebe. Rohy napřed a hlavou proti zdi!
V Beranu se rodí všechno bytí, budí se sebeuvědomováním a oslněně chápe: "Já jsem Já!" Berani to cítí velmi náruživě. Jejich Já se nijak nezapírá. Je nápadné a silné, je nezdolně samostatné - a jen blázen by jím zkoušel manipulovat.
Mars chce stát v čele, poklid zázemí ho nudí. Pobízí ho alarm ctižádosti. Ale pozor! Rubem rychlosti je zbrklost a běh vpřed bez zbytečného ohlížení hrozí bezohlednost.
Slabiny Beranů jsou ze stejného rodu jako jejich přednosti. Berani jsou favorité prvních dojmů. Moment překvapení mluví pro ně a čas proti nim. Mají magický šarm slibu za úsvitu. Ale den často stráví jejich sílu, nezbývá jí na úmornou práci a už vůbec ne na bledé dotahování.
Když se Beran takzvaně nepovede, když klesne k nižším vatiantám svého typu, je z něj věčný začátečník, buřič bez programu a štvanec iluze "nového života". Jakmile vytěká dráždidlo novosti a odprýská lak módy, ztrácí Beran chuť. Žene se k novým partnerům, novým profeším i zemím v bláhové touze začít znovu - ještě ve vysokém stáří půvabně mladý a obtížně nezralý.
Nejvyšší typ Beranů jsou Prométheové. Dávají lidstvu dar nového ducha a jako planoucí pochodně mu svítí na cestu. Beran jde v první linii pokroku a dobývá neznámé kraje, srší nápady a nedívá se zpět. Netrpělivým pohybem nás zve na strmou dráhu. Nestačíme-li, naše chyba. On nemůže čekat. Startuje kolmo, s výbušnou energií, kterou mu udělila sama budoucnost.
Mezi zbytky sněhu raší tráva. Jaro, šťastné dětství roku, přísahá na nezničitelnost světa, a Beran mu k tomu dává odvahu.


Jak mluví Berani:

Já nechci ani vědět, že lidé existovali i přede mnou.
(René Descartes)

Ó nalej nám svůj jed, ať dodává nám síly!
Chceme se pohroužit, jak okoušíme ho,
v hloub, Peklo nebo Ráj - co na tom v této chvíli? -
v hloub hloubek Neznáma - pro objev nového!
(Charles Baudelaire)

Třebaže tedy nenajdu takový slovesný útvar, který by mě vyvedl z přítomného bludu, přece jenom odtud vynesu jeden zisk nikoli nepatrný. Jméno této příliš strmé dráhy, která nedosahuje, by snad mohlo být netrpělivost.
(Věra Linhartová)


Použitá literatura:
Daniela Fischerová, Milan Špůrek - Hvězdy a osudy
Peter Marshall - Astrologie světa
Peter Berling - Dějiny astrologie


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner