Historie astrologie Venuše

google.czVenuše

Z mezopotámské božské trojice je nejznámější Ištar (Venuše). Její původ je speltitý kult složitý, v běhu tisíciletí proměnlivý jako její pohlaví. Sumerové původně pokládali Venuši za ženské božstvo a nazývali ji Inanna, z čehož pochází i anglické jméno Jenny. Na druhou stranu dobyvační Akkadové ji spojovali se svým bohem Attarem, z jehož jména se nakonec vyvinula známá Ištar. Nějaký čas lidé považovali tuto planeru za mužskou i ženskou zároveň - tabulka z doby vlády krále Ašurbanipala hlásá, že Ištar "Jirřenka" je mužská a Ištar "Večernice" ženská. Teprve později začala být planeta pokládána za výlučně ženskou.
Ištar se stala královnou nebes, a tak jako moderní Venuše i bohyní lásky, sexuality a porodů. Zároveň však byla i obávanou bohyní války a zármutku. Král Šalamoun na sebe v Písni písní (6:10) ve Starém zákoně prozrazuje, že uctívá obě její tváře.
Obecným symbolem Ištar v Asýrii byla osmicípá hvězda. Možná není příliš od věci hledat kořeny symboliky středověkých oktogonálních chrámů templářských rytířů v dávném kultu bohyně Ištar. Tyto chrámy někdy bývaly zasvěceny Marii jakožto Černé panně, jež mohla být reinkarnací mezopotámského božstva.
V Ištařiných chrámech sloužila hierarchie kněžek. Velekněžkou bývala často dcera krále. Kněžky vlastnily zemědělskou půdu. Některé také fungovaly jako chrámové "prostitutky" jak na posvátné, tak i komerční fázi. Zdá se, že babylonské ženy poskytováním sexuálního potěšení demonstrovaly svou oddanost Ištar.
Hérodotos možná nepopisoval posvátný závazek všech žen, pravděpodobně referoval o životě chrámových kněžek.
Pokud jde o osudová znamení vyčtená z pohybů planety Venuše, dochovalo se pouze asi dvacet zpráv astrologů asyrským králům. Poněvadž Ištar byla bohyní plodnosti, neí divu, jestliže se dozvíme, že "Přiblíží-li se kozí hvězda (Venuše) Raku, zavládne v zemi mír a usmíření a bohové budou mít se zemí slitování. Prázdné truhlice se naplní, úroda v zemi bude opět bohatá, těhotné ženy zdokonalí své plody a mocní bohové udrží pořádek ve svých svatyních."
Bojová stránka Ištar vysvítá z předpovědi, že vstoupí-li Venuše do souhvězdí Vah, dojde ke zničujícímu konfliktu. Je-li s venuší v konjunkci Mars, měl by se král mít na pozoru: "Je-li Mars spatřen vedle Venuše, když tato vychází, pak do paláce vstoupí králův syn a zmocní se trůnu." Na druhé straně přítomnost Venuše a Jupitera v konjunkci se zatměním Měsíce její neblahý vliv na krále zneutralizuje.


Použitá literatura: Dějiny astrologie - Peter Berling
Astrologie světa - Peter Marshall


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Emil Turini Beskydy černobílá fotografie 70. 80. let
Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner