Mytologie v astrologii Uran

google.czURAN (Úranos)

Na počátku byl chaos: prázdnota zela do tmy a tma do nicoty, nic nemělo tvář. Z Chaosu povstala Gaia, Matka země, a ve spánku porodila syna, jehož jméno znamenalo Nebesa. Matka i syn splývali v bájné jednotě, syn oplodňoval matku deštěm a zem vzkvétala. Nebe bylo svobodné a volné. Před nikým se nesklánělo, protože nebylo před kým. Nikomu neskládalo účty, protože nebylo komu.
Z jejich svazku vzešli potomkové, Kyklopové s okem vprostřed čela. Úranos zavrhl své zrůdné děti, spoutal je a srazil do Tartaru, nejhlubší propasti podsvětí. Pak se zrodili Hekatoncheirové, storucí obři, a následovali své bratry. Konečně se narodilo dvanáct Titánů. Gaia v obavách o jejich osud a v žalu nad ztracenými dětmi pobídla nejmladšího k činu. Titán Kronos od ní vzal srp a uťal Úranovo mužství, jeho plodnost a nespoutanou moc. Úranův úd - neomezená potencialita tvorby - padl do oceánu. Z jeho krve vznikly Erínye, šeredné bohyně pomsty. A z mořské pěny, ze semene zmrzačeného boha, povstala nejlíbeznější dcera nebes, Afrodíté aneb Venuše.
Úranos zrádného syna proklel. Nezemřel, neboť bohové jsou nesmrtelní, ale jeho epocha se uzavřela a doba jeho vlády skončila.

(Daniela Fisherová, Hvězdy a osudy)


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner