Tarot symbologie

google.cz
Tarot je vizuální mapou vědomí a systémem symbolů, který nabízí vnitřní vhled do osobních motivů a do duchovního i profesionálního vývoje člověka. Jako mapa vědomí obsahuje Tarot obraz veškerých lidských zkušeností a prožitků. Tyto jsou zpracovány na základě "praktického každodenního života", ale poskytují i obraz duchovního růstu tazatele.

Tarot v zásadě poskytuje příležitost, jíž může kterýkoli jedinec využít k tomu, aby se prostřednictvím vnímání obrazů - symbolů přesvědčil. že život je jako "kráčet po mystické stezce a obsáhnout přitom potřeby každodenní existence".

Tarot působí pomocí symbolů hlavně na sféru vědomí, která je mimo rozumová centra a ze které k nám přicházejí sny.
Kvalita a přesnost výkladu závisí pouze na vlastních schopnostech tazatele, protože jde výlučně o to, že jeho soustředěnost na danou otázku či problém, jeho vnitřní záměry, ale i úroveň jeho vědomí formují odpověď, která je odrazem všech zmíněných jednotlivostí.
Tarot je vynikajícím učitelem, neboť povahou svých odpovědí odráží bezprostředně osobní vývoj člověka, a tím mu pomáhá rozvinout jeho vědomí. Každému člověku totiž odpovídá jedinečným způsobem tak, aby neodhalil nebo neučil víc, než je ten který člověk schopen pojmout a pochopit.

Aniž bychom o tom uvažovali z hlediska psychologie, starověké a přírodní kultury vždy instinktivně přijímaly rituály a symboly jako něco, co hrálo v jejich duševním životě důležitou úlohu (Johnson, 1986). Chápaly symbol nebo rituál jako soubor formálních aktů a postupů, které je uvedly v okamžitý kontakt s jejich božstvy.

Symbol proto sloužil mnoha účelům:
Umožňoval jim prokazovat úctu a oddanost vyšším silám a dovoloval jim takto se těchto sil dotknout. Jejich moc a síla je neochromovala a neděsila, protože vzájemný kontakt se odehrával v bezpečných mezích symbolů a rituálů.
Symboly nám umožňují znovu nabýt schopnosti používat jazyka, který vám otevře cestu k naší duši, s níž jinak komunikujeme jen ve snech a v meditativních stavech mysli.

Pokračování příště...


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner