Rady Astrobaby - astrologie, symboly, symbologie, tarot, grafologie...

google.cz
Učenci obecně přijali myšlenku, že nejstarší hrací karty pocházejí z Číny a Koreje, kde byly nalezeny jejich zbytky, jejichž stáří je určeno přinejmenším na 11. století.
Pojetí těchto karet je velice podobné výtvarnému zpracování tehdejších papírových bankovek, které se začaly používat za dynastie T'ang (618 - 908 n.l.).
Čínský slovník Ching-c'-tung uvádí, že hrací karty byly vynalezeny v roce 1120 našeho letopočtu, aby poskytovaly zábavu panovníkovým konkubínám.

Někteří zase věří, že karty vznikly v Indii. Čtyřruký hindský bůh Ardhanarišvara, androgynní postava, jejíž pravou stranu tvoří polovina těla boha Šivy a levou polovinu dotváří tělo jeho manželky Párvatí, bývá někdy zobrazen, jak drží pohár, žezlo, meč a smyčku.
Opičí král Hanuman bývá občas také zachycen se stejnými atributy moci, které se velice podobají čtyřem karetním barvám Tarotu: pohárům, holím, mečům a diskům.

V období Islámské říše, přibližně v letech 900 - 1100 po Kristu, začali mnozí mágové považovat Egypt za kolébku velkých mystérií.
Slovo alchymie je odvozeno z arabštiny a v angličtině má podobu "the art of Khem", což v češtině v přeneseném slova smyslu znamená "vědění země Kemet", tedy Egypta. Nejstarší teorií je právě ta, která připisuje Tarotu egyptský původ. Poprvé ji v 18. století vyslovili okultisté, kteří tehdy Tarot znovu objevili.

Pokračování příště...


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner