Tarot Zamilovaní


Zamilovaní

Zamilovaní Klíčová slova

Duchovní učitel nebo vůdce, vnitřní moudrost a vedení, učit se porozumět tajemství života, naslouchat vnitřímu hlasu.

Nejdůležitější symboly

Setkání se s láskou, přitažlivost, erotika, sexualita, zamilovat se, navázat vztah, důvěřovat lásce a blízkosti, spojení protikladů skrze lásku, láskyplně se zajímat o lidi.


Nejdůležitější znaky

Tarotová karta ZAMILOVNÍ zobrazuje svatbu CÍSAŘOVNY a CÍSAŘE. Obřad se odehrává před postavou, která připomíná POUSTEVNÍKA. Tak je schopnost být sám, předpokladem pro každý naplňující milostný vztah. Celý obraz ukazuje spojení protikladů: muž a žena, světlý a tmavý, oheň (lev) a voda (orel). Všechny symboly jsou uspořádány párově, připraveny k setkání s protipólem. Sjednocením dochází k proměně a obnově, vyjádřené okřídleným vejcem s hadem. Nahoře obrazu se vznáší Amor, jehož šíp rozněcuje v lidech lásku. Obě děti dole vyjadřují přirozenost a nevinnost pravého zamilování. Avšak také zde jsou dvě protikladné kvality, které v lásce zažíváme: světlé dítě s květinami a pohárem ukazuje líbeznost a krásu, zatímco tmavé dítě s kyjem a oštěpem naznačuje, že milostné vztahy může provázet také boj a bolestné prožitky. Ohnutá kopí v pozadí odkazují na svár mezi omezením a svobodou, vázaností a nezávislostí, žárlivostí a bezpodmínečnou láskou.

Krátké poselství

Buď otevřený milostným setkáním! Svěř se lidem, kteří jsou pro tebe důležití. Následuj volání přitažlivosti a dovol si zamilovat se úplně nově. Upřímně a svobodně projevuj svoje city. Buď připraven jít s partnerem, který se ti otevře hlouběji. Nic nezadržuj a nech se vést silou lásky. Buď zamilovaný - do sebe, života a všech lidí, které potkáš.


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner