Tarot Velekněz


Velekněz

Velekněz Klíčová slova

Duchovní učitel nebo vůdce, vnitřní moudrost a vedení, učit se porozumět tajemství života, naslouchat vnitřímu hlasu.

Nejdůležitější symboly

Trůn moudrého muže obklopují býk a dvě sloní hlavy. Býk zastupuje zemi a sloni pozemsky vázanou moudrost. Zobrazení VELEKNĚZE dominuje zlato-hnědá barva, barva země osvobozené proměnou. Spirituální moudrost není nic nadpozemského, naopak se stále obrací k zemi. Ve čtyřech rozích obrazu se nacházejí symboly čtyř cherubínů, jež představují různé aspekty lidství. Býk zastupuje element země (hvězdné znamení Býka), tělo a hmotu. Lev vyjadřuje element ohně (hvězdné znamení Lva), vůli, dynamiku a tvořivost. Člověk představuje element vzduchu (hvězdné znamení Vodnáře), rovinu idejí, myšlenek a slov. Orel znázorňuje stupeň hvězdného znamení Štíra, spojeného s elementem vody, oblastí emocionality a lásky. Moudrý člověk v sobě spojil a plně rovinul všechny tyto roviny. Před Veleknězem stojí žena s mečem a srpkem měsíce v rukou. Meč a měsíc ukazují spojení poznání a emocionality. Moudrý člověk v sobě spojil a rozvinul mužské a ženské části duše. Z tohoto spojení vzniká dítě, vyobrazené v pěticípé hvězdě na jeho hrudi. Otevřenost a přirozenost dítěte jsou výrazem pravé moudrosti. Důstojnost pravého spirituálního učitele je také vždy spojena s dětskou nevinností. Veškeré naše vědění ožívá teprve moudrostí našeho vnitřního dítěte. Hlavu velekněze obklopuje pět bílých, srdcovitých okvětních lístků, výrazů lásky v nejčistším, dokonalém tvaru. Hada transformace se dotýkají špičky hřebíků. Upomíná nás na trnovou korunu, bolesti a utrpení, které velice často provázejí vnitřní proměny. Tmavé pozadí ukazuje úkol každého člověka usilujícího o moudrost - vnést světlo vědomí do tmy nevědomí.

Krátké poselství

Následuj volání své duše. Nech se vést svou vnitřní moudrostí. Všímej si vnitřních podnětů a znamení života. Uč se trpělivě ze svých zkušeností. Jakmile k tomu dozraješ, potkáš moudrého člověka, který významně podnítí tvoji životní cestu. Moudrého člověka poznáš podle toho, že se ti nesnaží vnucovat svoje myšlenky a názory, ale podporuje tě v tom, abys odhalil svoji vnitřní pravdu a rozvinul vlastní vnitřní moudrost.


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner