Tarot Mág


Mág

Mág Klíčová slova

Mnohotvárná komunikace, hrát si se všemi možnostmi, intuice, lehkost, otevřenost, vnitřní svoboda, hravě zvládat život, spontánnost.

Nejdůležitější symboly

Mág je zobrazen jako řecký bůh Merkur, okřídlený posel (křídla na nohou). Velmi obratně žongluje s mnohotvárnými nástroji komunikace.
- Mince - jako tělo, hmota, peníze, vlastnictví, bohatství.
- Oheň - jako energie, nadšení, vůle, činorodost, očištění, transformace.
- Hůl - jako léčivá síla, moc, schopnosti, spiritualita
- Šíp - jako přímost, postup k dosažení cíle, upřímnost, rychlost.
- Listina - jako vědění, písemná komunikace, publikace.
- Okřídlené vejce - jako obnova, tvořivost, intuice.
- Pohár s hadem - jako emoce, sexualita, vztahy lásky.
- Meč - jako jasnost, síly myšlenek, rozlišovací schopnost, nekompromisnost.

Dva hadi na Mágově hlavě jsou starým symbolem léčení a regenerace. Na hlavě značí moudrost skrze obrodu myšlení. Nad nimi se nachází symbol okřídleného slunce (jasné vnímání a poznání) s holubicí (nositelka ducha). Mág dostává svoje vnuknutí prostřednictvím univerzálního ducha. Svým jednáním vyjadřuje boží vůli na zemi.

Krátké poselství

Přistupuj k druhým lidem a buď k nim otevřený a upřímný. Nic nezadržuj. Ukaž svůj veškerý talent a schopnosti, ale také svoje názory a svoje porozumění. Tím, že se otevřeš a vyjádříš, můžeš dát druhým něco cenného. Důvěřuj svým spontánním, vnitřním podnětům. Chování druhých si neber příliš osobně a sebe sama zase neber tak vážně. Dá ti to vnitřní svobodu a budeš lehce a hravě zvládat svůj život.


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Emil Turini Beskydy černobílá fotografie 70. 80. let
Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner