Tarot Luna


Luna

Luna Klíčová slova

Poslední zkoušky, na prahu do neznáma, bludné cesty, podprahové strachy - z temnoty ke světlu, nově se narodit.

Nejdůležitější symboly

MĚSÍC je vyobrazen ve fázi ubývání. Chystá se zanořit dál do temných oblastí duše. Horní část karty zachycuje úzký průchod, který hlídají nezvyklé postavy s vlčími hlavami. Za nimi se varovně a ponuře tyčí věže, symboly moci. Strážci drží v rukou hole s hlavou fénixe a klíče ve tvaru astrologických znaků Merkuru (vědění) a Pluta (moc). U jejich nohou číhají šakali, aby se vrhli na mrtvoly těch, kteří se neopatrně, možná z čiré zvědavosti nebo nepoctivých pohnutek, odvážili přiblížit. Střežený vchod je také zobrazením ženského pohlavního orgánu, vagíny. MĚSÍC symbolizuje nevědomou oblast ženství, proměnlivost, vlhkost, svůdnost, nebezpečnou magickou sílu přitažlivosti. V dolní části karty svírá posvátný egyptský brouk Skarabeus ve svých kusadlech symbol Slunce. Vnáší obrozující světlo do temnoty. Práh smrti se tak stává průchodem do nového života.Krátké poselství

Teď je důležité, abys byl velmi bdělý. Vykonávej svoje úkoly co nejsvědomitěji. Naslouchej svému nitru a neopomeň udělat nic, co víš nebo tušíš, že bys měl udělat. Pokud složíš zkoušky, které ti teď život předkládá, můžeš vyjít i z obtížných situací s novou silou a jasností.


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner