Tarot Ďábel


Ďábel

Ďábel Klíčová slova

Velký tvořivý potenciál, nebezpečí zapletení a nesvobody, nebezpečí pýchy, spojit nebe a zemi, případně ducha a hmotu, moudrost v praktických záležitostech, sexualita.

Nejdůležitější symboly

Ďábel je zobrazen jako bílý horský kozel. Jeho mohutné, zatočené rohy, čnící vysoko do nebe, odkazují na jeho přístup ke kosmické energii a vyššímu vědomí. Také otevřené třetí oko na jeho čele vyjadřuje schopnost rozšířeného a intuitivního vědomí. Ozdoba hlavy znázorňuje jeho úspěchy a úskalí - pyšně se vyvyšovat nad ostatní nebo zneužívat svoje schopnosti ve vlastní prospěch. Sloup za ním symbolizuje vztyčený penis, obě koule varlata. Jde o znázornění mužské tvůrčí síly. Ženské a mužské postavy ve "varlatech" ukazují, že spojením mužského a ženského vzniká nový život. Hůl s okřídleným sluncem a hady svědčí o velké plodivé síle nebo tvůrčím potenciálu. Falický sloup proniká nebeskou klenbou, která je naznačena kruhem nahoře. Dřík hole vede také nekonečně daleko dolů a spojuje se se zemí. Zlatá kosmická energie se spojuje s tmavohnědě zbarvenou zemí.Krátké poselství

Velký tvořivý potenciál v tobě čeká na to, aby mohl být svobodně a vědomě prožíván.Vychutnávej svoji sílu a svoje úspěchy, ale nebuď na ničem závislý tím, že k tomu upneš svoje srdce. Každá forma závislosti tě zotročuje, a nedostaneš to, co si od toho slibuješ. Dbej na to, aby tvoje myšlenky a jednání sloužily blahu všech lidí. Buď vděčný za vše, čím tě život obdarovává, ale neupínej se k věcem, vztahům nebo osobám. Láska může rozkvést a naplnit náš život jen ve vnitřní svobodě.


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner