Tarot Císař


Císař

Císař Klíčová slova

Mužství, dynamická síla, autorita, pevnost, silná vůle, průkopník, velké vůdčí schopnosti, moudrá síla, dobrodružnost, skutečná velikost, zvláštní muž.

Nejdůležitější symboly

Císař je vyobrazen jako muž s korunou na hlavě v majestátním rouchu. Jeho trůn září ohnivými barvami a je orámován dvěma beraními hlavami. Také žezlo v pravé ruce nese znamení berana, výraz průkopnického ducha a dobyvačnosti. Jablko s maltézským křížem ukazuje spojení moudrosti a síly.
Ležící jehně s vlajkou míru symbolizuje druhou stránku divokého berana. K pravé, přirozené autoritě a skutečné velikosti patří také pokora a soucit, díky nimž je dobrý vládce připraven se obětovat pro blaho Celku.
Dvojitý orel se symbolem Slunce ve štítu, symbolizuje vnitřní a vnější proměny způsobené ohnivou silou slunce a vypovídá o tvořivém novém začátku, což ještě zdůrazňuje slunce v pozadí a vybuchující hvězdy v obou discích vpravo a vlevo. Dráhy energie a vůle k životu se protínají a objevují nové světy.

Krátké poselství

Dovol si být silný a vědět, co chceš. Neschovávej se, nýbrž projev svoji sílu bez falešné zdrženlivosti. Prosaď se, pokud víš, že jsi v právu. Rozhoduj se pomocí autority svého vnitřního vědomí. Jednáš-li s druhými jednoznačně, přímočaře a láskyplně, budou ti důvěřovat a něco od tebe přijímat. Vymez si svoje území a dbej na to, aby je nikdo nepřekročil bez tvého pozvání.


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner