Tarot Blázen


Blázen

Blázen Klíčová slova

Následovat volání srdce, kvantový skok do věší svobody, riskovat odvážné kroky do neznáma, naslouchat vnitřní pravdě, překonat strach, otevřenost, důvěra, nezávislost, tvořivost.

Nejdůležitější symboly

Blázen je vyobrazen jako bůh jara Dionýsos. Zelená barva vyjadřuje tvořivou sílu jara. Tvořivou sílu zosobňuje také zelený krokodýl - egyptský bůh tvořivosti. Dionýsovy rohy představují rozšířené vnímání. Posiluje je také světelný paprsek, který přichází seshora a proudí do jeho hlavy. Kruhovitá duha kolem jeho hlavy odkazuje na vědomí jednoty a sounáležitosti všeho. Slunce na jeho klíně ukazuje přijetí sexuální síly. Tvořivost, která se tím uvolňuje vyzařuje z lidí, kteří milují a oslavují život. Blázen drží ve zdvižených rukou pohár a oheň: spojení protikladů vody a ohně, mužského a ženského, lásky a síly...


Krátké poselství

Otevři se skoku do neznáma. Nedej se ničím zmást - následuj odvážně a jasně volání svého srdce. Osvoboď se od pochybovačných názorů ostatních. Neposlouchej zbabělá našeptávání vlastních obav, důvěřuj plně a pouze svému vnitřnímu vedení. Můžeš je vnímat jako pocit nebo jako vnitřní znalost.


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner