Historie astrologie statní moc

google.czStátní moc zakročuje

Souhrným pojmem "Chaldejci" užívaným pro věštce, hvězdopravce a kouzelníky všeho druhu označovali Římané všechny mágy řeckého, syrského, babylonského a perského původu. Zatímco rodina Scipionů podporovala Chaldejce, byl Cato starší, který v módním filhelénství spatřoval projev úpadku Říma, jedním z jejich nejrozhořčenějších odpůrců. Když se rozmohlo řádění Chaldejců, vydal konzul a cenzor Cornelius Publius (Hispallus) v roce 139 př.n.l. edikt, po němž všichni Chaldejci do jednoho měli opustit během deseti dnů město Řím a římskou říši. Podobná drakonická opatření neměla však ani zdaleka předpokládaný účinek, neboť šlo o příliš mnoho otroků z cizích zemí a propuštěnců, nehledě na vyslance jednotlivých národů.


Babylon byl město postavené víceméně do čtverce a v jeho středu se nacházela Mardukova svatyně zvaná Esagila. Nejpozoruhodnější dominantou města byl chrám, čtvercová věž o sedmi ustupujících patrech. Symbolizovala posvátnou horu, sídlo bohů. Tvořila vesmírnou osu, vertikální spojnici mezi nebem a zemí a horizontální pouto mezi zeměmi Babylonské říše. Jejích sedm poschodí představovalo roviny existence, stupně osvícení a sedm planet.

Sumerové měli složitou mytologii a objektem jejich kultu byly planety, jež uctívali jako sídla bohů. Když kolem roku 3000 před Kristem vtrhli do Mezopotámie semitští Akkadové z jižní Arábie, postavili na vrchol sumerského panteonu trojci svých vlastních bohů jménem Sín (Měsíc), Šamaš (Slunce) a Ištar (Venuše). V duchu jejich hvězdného náboženství byly nad hlavami mnohých soch králů vytesány nebeské symboly: půlměsíc symbolizující Sína, rovnoramenný kříž představující Šamaše a osmicípá hvězda zastupující Ištar.


Použitá literatura: Dějiny astrologie - Peter Berling
Astrologie světa - Peter Marshall


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner