Historie astrologie Slunce

google.czSlunce

Zatímco měsíční bůh Sín byl otcem času, v slunečním bohu Šamašovi lidé spatřovali soudce nebe i země. Slunce bylo původně ženské božstvo, avšak po invazi Akkadů se stalo božstvem mužským. Vládlo živým i mrtvým - k jeho titulům patřil "vyměřovatel osudů" a "architekt vesmírného záměru". Ačkoli se král ztotožňoval se Sluncem, v psaných zprávách je jen málo zmínek o tomto světelném zdroji, což naznačuje, že v mezopotámské mytologii hrál méně důležitou roli. V některých textech dokonce někdy bývá Slunce zaměňováno za Saturn: antický historik Diodorus Sicilský zaznamenal, že pro Babyloňany je Saturn "hvězdou Slunce".
Jako "slunce lidu" se král obával zvláště slunečního zatmění. Obvyklé rituály Nmburbi se nepokládaly za natolik účinné, aby zlomily jeho neblahý vliv, a zdá se, že na dobu tohoto úkazu byl vybírán "náhradní" král, jenž byl po stu dnech rituálně obětován i se svou zastupující královnou. Když "odešel za svým osudem", byl jeho trůn spálen. Aby byla očista země dokonalá, bylo na strategických místech královského paláce pohřbeno šest dřevěných soch, z nichž každá měla na levém boku vyryt nápis: "Odejdi, zlo. Vstup, dobro.".


Použitá literatura: Dějiny astrologie - Peter Berling
Astrologie světa - Peter Marshall


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner