Historie astrologie Saturn

google.czSaturn

Saturnu se astrologové tradičně obávají jako symbolu potlačování a omezování, předzvěsti bídy a utrpení, jež dopadnou na Zemi, a zvěstovatele svízelných časů pro jedince. Je pokládán za chladný, suchý a melancholický. Starověcí Mezopotámci jej však viděli ve zcela jiném světle. Pro ně to byl vítězný hrdina, jenž povstal z prvotních vod a bojoval za ostatní bohy proti silám chaosu. Byl to Saturn, kdo zachránil "tabulky osudu", na něž bohové sepsali věčné zákony. Tyto tabulky ukradl drak bouří Zubohu Země Enlilovi, když ten spal. Nakonec bohové svěřili tabulky do opatrování Saturnovi a on se tak stal pánem osudu (šimtu).
Ve starověkých textech se o Slunci i o Saturnu často hovoří jako o Šamašovi, což mezi ně vnáší jistý zmatek. Kolem roku 56 př. Kr. charakterizuje Diodorus planetu Saturn jako "nejpříznivější" a Babyloňané ji nazývají "hvězdou Héliovu" (slunce).
Je-li planeta Saturn zvána Saguš, je spojována s bohem Nimurtou, známým též jako Ninib. Jako bůh války je bratrem Marsu (Nergal). Oba někdy bývají pokládáni za sluneční božstva a zobrazováni se slunečním diskem. Ninurta je obvykle zpodobován jako orel, často stojící na sloupu a někdy s dvěma hlavami hledícími do opačných směrů. Ninutra mohl docela dobře být sluneční bůh Sakkut (v bibli překládán jako Moloch), který se v Knize Amosově stává terčem útoku.
První známý popis Saturnu se nachází v Emuna eliš, babylónském příběhu o stvoření, pocházejícím z doby kolem roku 1800 př. Kr. Je nazýván "hvězdou zákona a pořádku" - což je charakteristika, kterou moderní astrologové dosud uznávají, neboť v něm vidí symbol řádu a omezení. O Ninurtovi se zmiňují, že dojde-li ke konjunkci mezi Saturnem a Měsícem, nastává čas pravdy a spravelnosti: "Obstoupí-li Měsíc záře a v ní stane Saturn, bude se v zemi mluvit pravda, syn bude říkat pravdu otci. Bohatství zástupů." A opět, stojí-li Saturn v konjunkci s Měsícem, znamená to štěstí pro krále (jenž je stejně jako Saturn spojován se Sluncem) a základy trůnu budou pevné. Na druhou stranu stane-li Saturn v konjunkci s Marsem, propukne hladomor, zatímco Saturn ve Lvu může přinést tři léta zmaru způsobeného potulujícími se lvy a šakaly.
Na rozdíl od pozdějších interpretací řeckých a římských astrologů většina mezopotámských zpráv naznačuje, že Saturn byl pokládán za vcelku benevolentní planetu, jež přináší zemi stabilitu a spravedlnost. Tento pozitivní aspekt Saturnu se v posledních letech daří křísit astrologům ovlivněným Jungovou hlubinnou psychologií, kteří uznávají, že řád a omezení jsou někdy pro osobní růst nezbytné.


Použitá literatura: Dějiny astrologie - Peter Berling
Astrologie světa - Peter Marshall


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner