Symbologie astrologie rok měsíců

google.czRok měsíců

Již v šerém dávnověku byly vypozorovány pravidelně se opakující změny v dráze velkého světla v průběhu roku. Slunovraty (solsticia) v létě a v zimě stejně jako rovnodennosti (ekvinokcia) na jaře a na podzim nezůstávají stále stejné, nýbrž se posunují pomalu, ale jistě dozadu. Kněžím , kteří to pozorovali, se to zpočátku zdálo záhadné a podivné. To byl možná základ toho, proč se naši předchůdci při všech následujících roztříděních přidrželi další hvězdy, nočního světla.

Tak vznikl mnohde měsíční rok, se kterým to však vzhledem k oběhu Slunce nebylo hladké. Proto byl na konci každého 13. roku přidán Tantum, takzvaně "13 dalších". Byly považovány za věštebné přehledy přicházejících měsíců a roků a byly oslavovány příslušnými oběťmi a slavnostmi. Tyto "měsíce", tedy doba trvání jednoho oběhu Měsíce kolem Země, se začínaly počítat od jarního ekvinokcia.
Německá jména měsíců byla odvozena buď přímo od jmen božstev (jako Janus, Mars, Maia, Juno), nebo se počítalo: septem, octo, novem, decem. Následuje Januarius a Februarius a bezprostředně po "březnových ideálech" začal nový rok. Jeho počátek zůstal vyhrazen oblíbenému Marsu Gradivu. Februarius a Aprilis se vztahovaly k pohanským rituálům.

Pokud jde o rozdělení ročních období, můžeme si všimnout, že astrologický rok nezačíná jako kalendářní rok 1. lednem, nýbrž Beranem, tedy jarním bodem. Pohybuje se proti směru hodinových ručiček a končí znamením Ryb.
Roční období sama o sobě nenabyla v astrologii žádného významu. Jejich uspořádání vzhledem ke zvěrokruhu odpovídá více běžnému zvyku a lidským emocím než nějakým vědeckým důvodům.
Jelikož však tento úvod přihlíží také k astonomickému pozadí a souvislostem, jsou zde období rovněž uvedena. Kvůli nedostatku původní dálněvýchodní symboly (jara, léta, podzimu a zimy).

Data znamení připadá v kalendářním měsíci většinou na začátek jeho poslední třetiny (zvané dekan/dekade, z řeckého deka, deset). Přesné datum a délka se nepatrně rok co rok odchylují, tak jako se mění přechod z ročních období.


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner