Mytologie v astrologii PLUTO

google.czPLUTO (Hádés)

Jeho život začal zavržením: otec Kronos ho pozřel a uvěznil ho ve svých útrobách. Podruhé začal vzpourou: s bratry otce porazil a ujal se vlády v říši mrtvých. Chmurný, zavilý a bezúsměvný je postrachem všech lidí.
Před jeho trůn všichni předstoupíme nazí. On je poslední soud, jehož rozsudek už nelze vzíti zpět.
Pět řek protéká jeho říší: řeka nářku, zármutku, mrazu, ohně a zapomění. Do podsvětí se vchází propastmi: je hluboko, hluboko dole. Nebo snad je až za místem, kam večer mizí slunce: daleko, daleko jinde. Rozhodně není přístupno směšnému turismu naší zvědavosti, která se tak ráda dere do všech skrytých míst.
Jen málo živých sem vstoupí. Jednou si pěvec Orfeus vyprosil svou mrtvou Eurydiku. Hádés si položil podmínku: Orfeus se cestou neohlédne, ani jednou si neověří, zda milá za ním jde, anebo ne. Na rozhraní tmy a světla Orfeus selhal. Ohlédl se - a temná říše mrtvých odvála Eurydiku zpátky jako vzdech.
Dobrým i zlým se tu dostává po zásluze. A ti, kdo nebyli zlí ani dobří, studení ani horcí - ta naprostá většina banální lidské směsi - ti jsou odsouzeni bloudit jako stíny. Bez radosti i žalu, bez touhy i cíle se plouží pustými planinami, kam nezasvitne slunce a jen řídké bledé kvítí vystupuje z mlh.
Svou vlastní ženu Hádés získal násilím. Persefona trhala květy, vtom ji pod nohama pukla země a sám bůh ji vtáhl do hlubin. Její matka Démétér ztrestala zemi hladem, až Hádés svolil, že dcera se k ní smí na čas vracet. Ale protože pojedla jedno zrnko z jeho ruky, je navěky jeho a už ho nesmí opustit.
Co patří k Hádově výzbroji? Helma nevidetelnosti. Co patří k jeho bohatství? Všechno, co skrývá země. Jak ho vzývat? Velmi prostě: stačí pokleknout na zem a zabušit do ní vlastní rukou. Jakou má výsadu? Přísahu při jeho řece Styx už nesmí zrušit ani bůh.
Obrozenci a středověcí alchymisté nemají o planetě Pluto ani zdání. Do vědomí lidí vstoupil Pluto až v roce 1930. Přišel poslední.


(Daniela Fisherová, Hvězdy a osudy)


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner