Mytologie v astrologii NEPTUN

google.czNEPTUN (Poseidón)

Po strašných vyčerpávajících bojích Titánů s Kronem si tři bratři rozdělili svět. Zeus stanul nejvýš a vládl nebi a zemi. Hádés dostal do správy podsvětí a Poseidón vodstva. Nikdy se se svým nižším postavením nesmířil. Nepodrobil se Diovi a cítil se s ním rovný v právu. Nebyl vázán poslušností k nikomu a k ničemu. Jednou se proti mocnému bratrovi vzbouřil a pokusil se ho svrhnout z trůnu, dokonce s pomocí Diovy manželky Héry, ale vítězství patřilo Diovi.
Jezdí po vodách ve voze taženém koňmi, které ostatně sám stvořil a věnoval je lidstvu. Trojzubcem vyvolává i tiší bouře, umí způsobit i zemětřesení. Provázejí ho mořští netvoři a stvůry. I bohové se bojí jeho nebezpečné povahy. Poseidón je nevypočitatelný jako moře a nestálý jako voda sama. Když si namlouval svou družku Amfitríté, napoprvé utekla se strachem.
Má mnoho milenek a bezpočtu potomků, ale jeho přízeň není bez rizik. Amfitrína žárlivost zaklela jeho milou Skyllu ve štěkající zrůdu. Mthnina přísnost potrestala krásnou Medúsu za lásku s Poseidónem proměnou v příšeru, jejíž pohled mění lidi v kámen. Když později Perseus usekl Medúse hlavu, z jejího mrtvého těla vyskočily Poseidónovy děti, mezi nimi i okřídlený kůň básníků Pégaos.
Moře, Poseidónovo panství, vždycky dostávalo svoje oběti. Krom těch, jež si bralo samo, mu je lidé dávali dobrovolně. Se slovy: Buď naším odpadem! vrhali do vln mladé muže a tím se chránili před hněvem živlu a očiťovali se od vlastního zla.
Jako planeta se Neptun dlouho skrýval a byl objeven až roku 1846.

(Daniela Fisherová, Hvězdy a osudy)


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner