Historie astrologie Měsíc

google.czMěsíc

V souladu s prastarou vírou vyslovenou v Genesis, že ze tmy vzešlo světlo, zplodil mužský bůh (Nanna u Sumerů a Sín u Akkadů) božská dvojčata Slunce a Venuši. Avšak nejdůležitějším ze všech nebeských těles a králem bohů byl Měsíc - "starý modrý pták". Jako vládce času řídil běh pozemských věcí. Přesná symbolika Měsíce se v průběhu doby různila, avšak za vlády Ašurbanipala v 7. století př. Kr. byl uctíván pro hloubku své moudrosti. Dostalo se mu titulu "Otec, pramen všech věcí", a "Pán, jenž určuje osudy Nebes i Země". Teprve později se z Měsíce stala bohyně - Matka, pravděpodobně pod vlivem Egypťanů, kteří Lunu ctili jako Isis, a po příkladu Řeků, kteří ji uctívali jako Seléné.
Z osmašedesáti tabulek astrologického souboru Enuma Anu Enlil jich prvních dvaadvacet pojednává o lunárních osudových znameních. Jejich interpretace nebyla vždy jednotná. Při platnosti kalendáře založeného na rytmu měšíčních fází byl za "správný" obvykle považován první, sedmý, čtrnáctý nebo osmadvacátý den lunárního měsíce. Dělení lunárního měsíce na čtyři části dalo vzniknout systému svátečních dnů, jež přicházely na konci každého týdne o sedmi dnech s devatenáctým svátečním dnem navíc. Čtrnáctý den pokládali tehdejší lidé za obzvlášť důležitý - byl to čas úplňku, kdy oslavovali, konali obřady a modlili se. Tento den se nazýval šabbatu, odvozeninou tohoto slova je hebrejský výraz šabbat i anglické slovo sabbath, svátek. Sabbath nakonec začínal jako čtveřice kvartálů v měsíci. Od dob vlády krále Chammurabiho (1728-1686 př. Kr.) bylo každý sedmý, čtrnáctý, jednadvacátý a osmadvacátý den lunárního měsíce zakázáno pracovat. Týden i měsíc začínaly vždy v předvečer východu srpku měsíce.
Název hory Sinaj, kde bylo uctíváno zlaté tele a Mojžíš obdržel od rozhněvaného boha kamennou desku se zákonem, možná také pochází od mezopotámského boha Měsíce Sína.
Pokud byly Slunce a měsíc, jež předurčovaly běh zemědělských prací i úrodu, v ten správný den spatřeny společně, pokládali to dvorní astrologové za příznivé znamení. Soudili totiž, že se obě nebeská tělesa na počátku každého roku scházejí, aby rozhodla o osudech pozemšťanů. Objevení se novu prvního dne v měsíci bylo znamením harmonie na obloze, jež předznamenávala harmonii na Zemi. Na druhou stranu "objeví-li se Měsíc v neočekávaný čas, půjdou špatně obchody... země se zmocní silný nepřítel.
I "světelný kruh" kolem Měsíce se pokládal za důležitý. Jestliže do něj na rozdíl od moderní interpretace vstoupil Saturn, měl v království zavládnout mír - pokud by to byl Jupiter, měl se přihodit pravý opak. Jestliže do něj vešel Rak, věštilo to neblahé věci. Symbolický význam se přikládal i zbarvení a výšce Měsíce, jeho jasu či zamlžení a směru hrotů jeho srpku.
Nejhrozivější události mezopotámské astrologie představovala , tak jako u mnoha jiných starověkých národů, zatmění, ať již Slunce nebo Měsíce. Téměř čtyřicet procent textu Enuma Anu Enlil je věnováno právě jim. Lidé předpokládali, že zatmění přinášejí neštěstí, těhotným ženám působí potraty, zemím rozvrat a králům smrt. Tato tradice v moderní astrologii dosud přežívá. Pouze několik dnů v roce nehrozilo, že zatmění přinese zkázu: "rudé" zatmění (když se sluneční světlo ze zemské atmosféry odrazí na Měsíc) přinášelo prosperitu všem.


Použitá literatura: Dějiny astrologie - Peter Berling
Astrologie světa - Peter Marshall


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner