Historie astrologie Merkur

google.czMerkur

Nabu-Merkur byl synem Marduka-Jupitera. Jedenáctého dne oslav jara v Babylonu, když se bohové setkali v Síni osudu, aby rozhodovali o osudech světa pro následující rok, zaznamenával jejich výroky. Byl tedy písařem bohů a jeho atributem vytesaným na mnohých stélách byla obvykle psací tabulka.
Byl také poslem bohů, jeho jméno znamená doslova "herold". A tak jako pohyb stejnojmenné planety byl i on rychlý.
O Nabukově kultu je známo málo. Zmínka o jeho jménu se poprvé objevuje za vlády krále Chammurabiho, avšak teprve na přelomu prvního tisíciletí př. Kr. nahradil jeko božstvo zastupující moudrost, psaní a počítání starší sumerskou bohyni Nisabu. Babylonští králové si jej vbrzku natolik oblíbili, že dali příkaz, aby se na jejich stavební cihly otiskovala formule, jež říká, že ochraňují Mardukovy a Nabukovy chrámy.
Jednou z Merkurových nejdůležitějších vlastností bylo, že přinášel déšť. Jedna zpráva králi zaznamenává: "Je-li Merkur spatřen v Ijjar, přijde povedeň a přinese prospěch polím i pastvinám" Vzhledem k tomu, že povodně zemědělcům obdělávajícím vyprahlá políčka prospívaly, není divu, že byl Merkur spojován s dobrou úrodou. "Objeví-li se Merkur v Elul (na nebi), zvýší se obchod, vzroste úroda obilí... dobytek v polích bude početný... Sezamu a datlím se bude dařit." Co víc by si člověk mohl přát!
Nabu-Merkur jako syn Marduka-Jupitera býval také spojován s korunním princem. Jakákoli změna ve vzhledu nebo pohybu planety měl i dopad na jeho povinnosti. Byl-li Merkur obzvlášť jasný, nastal pro korunního prince nejpříznivější čas k setkání s králem. Ještě o tisíce let později Merkur podle moderních astrologů stále vládne obchodu a trhům i psaní a komunikaci.
Centrem kultu Nabua-Merkuru bylo pravděpobně město Borsippa na březích jezera ležícího poblíž Eufratu, asi deset mil jižně od Babylonu. V jeho chrámu Ezidě kdysi sídlila slavná knihovna, král Asurbanipal sem posílal své písaře hledat vzácné tabulky.


Použitá literatura: Dějiny astrologie - Peter Berling
Astrologie světa - Peter Marshall


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner