Historie astrologie Mars

google.czMars

Jak jsme už viděli, ztotožňovali dávní mezopotámští astrologové Mars s bohem Nergalem, bratrem Saturnu-Ninurty. Ačkoliv byli oba považováni za sluneční božstva, o Nergalovi se věřilo, že přináší neštěstí, zatímco Ninurta byl dobrý. Nergal byl nejen pánem mrtvých, ale i vládcem pekelných ohňů a letních veder.
V jednom z nejstarších sumerských mýtů byl Negral u toho, když nebeští bohové pozvali na schůzku bohyni podsvětí Ereškigal. Věděli, že nepřijde osobně, ale vyšle posla. Když vyslanec dorazil do nebe, všichni bohové kromě Nergala vstali, aby ho uvítali. Uražená Ereškigal byla bez sebe vzteky a požadovala jeho život. Nakonec se bohové dohodli, že Nrgal se čtrnácti svými druhy sestoupí do podsvětí. Když tam došel, postavil muže ke vchodu do paláce bohyně a sám spěchal dovnitř. Brzy narazil na posla a na místě ho zabil. Potom našel Ereškigal v jejím trůnním sále, chytil ji za vlasy a užuž se chystal utnout jí hlavu, ona však prosila o milost. "Když mě necháš žít", pravila se slzami stékajícími jí po tváři, "stanu se tvou ženou." Negral zaváhal, dojat soucitem a její krásou, a brzy poté se stali manželi. Od té doby vládli podsvětí spolu a Nergal se stal bohem hrobů a soudu nad mrtvými.
Tento mýtus zdůrazňuje Nergalovo spojení se smrtí a válkou. V mezopotámských textech existuje mnoho zmínek o Marsu v této roli: "Stojí-li planeta a Mars v opozici, dojde k invazi nepřítele." A jinde: "Přiblíží-li se Mars k souhvězdí Štíra, zemře princ na bodnutí štírem anebo bude ve svém paláci zajat."
Nergal byl také pokládán za boha morů a horeček. I v moderní astrologii bývá Mars spojován s epidemiemi, válkou a smrtí, byť od roku 1930 mnohé z jeho atributů vládce podsvětí převzal Pluto. A stejně jako dávní mezopotámští astrologové viděli v Negralovi toho, jenž ovlivňuje život dobytka, je dnešní Mars pokládán za patrona řezníků.


Použitá literatura: Dějiny astrologie - Peter Berling
Astrologie světa - Peter Marshall


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner