Historie astrologie Jupiter

google.czJupiter

Jupiter býval ztotožňován s bohem Mardukem, jemuž byl zasvěcen velký hvězdný chrám v Babylonu. Každého Nového roku, když se v čase co nejbližším jarní rovnodennosti poprvé objevil srpek Měsíce, slavil Babylon po jedenáct dnů veliký svátek. Konaly se obřady, z nichž každý měl ezoterní význam. Měl-li například král na hlavě šperky a opékal kozu, skrytý význam byl: "On je Marduk, jenž nosil na hlavě dříví na podpal a spálil v ohni syny Enlila a Anu." Ke zdůraznění okultní povahy rituálů se na konci každého textu objevuje varování: "Tajemství velkých bohů. Nechť zasvěcenec dává pokyny zasvěcenci. Nechť oko nezasvěcence nevidí."
V prvních třech dnech probíhaly přípravy. Večer čtvrtého dne velekněz předčítal Mardukově soše v chrámu velký mezopotámský mýtus o stvoření Enuma eliš. Pátého dne se králi dostalo rituálního ponížení, když jej velekněz před sochou boha udeříl do tváře a ostře ho zatahal za uši. To mu v nepochybně mělo připomenout, že jeho moc je v konečném důsledku v Mardukových rukou. Král, jenž poté sehrál roli boha, byl držen v zajetí "na hoře" v chrámové věži. Tehdy byl do ulic před chrámem vypuštěn neřízený vůz: bůh zmizel a do města vstoupil chaos. Byl obětován bílý býk.
Dalšího, šestého dne přibyl do města Mardukův syn Nabu (Merkur) a v chrámu postavili jeho sochu. Na tomto místě je jediná tabulka popisující průběh obřadů rozlomena, nicméně podle všech ostatních pramenů se zdá, že následujícího dne Nabu vysvobodil svého otce ze zajetí a sochy bohů přinesené do Babylonu byly shromážděny v Síni osudu ve velkém chrámu. Osvobozený Marduk byl pak opět zvolen králem bohů. Devátého dne vedl král procesí ulicem města k velké hostině na oslavu svého vítězství nad bohyní chaosu Tiámat. Večer pak ulehl s kněžkou v chrámové "komnatě lože" na znamení konečného spojení boha a bohyně. Na nebi i na zemi byl konečně obnoven řád.
Jupiter v mezopotámských astrologických textech nazýván "hvězdou boha Marduka". Jeho spojení se spasitelem světa znamenalo, že byl všeobecně pokládán za příznivou planetu, jakou je dodnes. Jeho přítomnost nejenže věštila mír králi, ale byla i příslibem dešťů a dobré úrody zemi. Jak Jupiter jasněl, králova moc a sláva rostla. V jeho nejzářivějším bodě "bohové dají mír, problémy se vyřeší a komplikace urovnají... bohové přijmou modlitby a vyslyší prosby, osudová znamení kouzelníka budou učiněna zjevnými."
Jupiter však měl i svou destruktivnější stránku, zvláště stál-li v konjunkci s Měsícem. Tehdy věštil invaze nepřátel, neklid ve společnosti a dokonce i smrt krále. Vstoupil-li Jupiter do souhvězdí Orion, mohli úrodu zničit škůdci. Míjel-li Regulus ("Královskou hvězdu"), mohl se trůnu zmocnit nepřítel. Konjunkce s Marsem byla zřejmě vykládána jako přímé ohrožení krále. Podobná interpretace přetrvává i v dnešní astrologii: Jupiter je planetou expanze a růstu, avšak má-li nepříznivé aspekty, může znamenat neznalost míry a nesoulad.


Použitá literatura: Dějiny astrologie - Peter Berling
Astrologie světa - Peter Marshall


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner