Grafologie

google.cz
Co se v písmu odráží?

Jak psychická, tak i fyzická stránka člověka. Když píšete, využíváte nejen naučených manuálních dovedností, ale zároveň bezděčně vyjadřujete svou individualitu. Všechny děti se ve škole učí jednotný typ písma. Průběhem času se však tento základní naučený styl u každého z nich rozvíjí odlišně a v dospělosti je již písmo člověka jedinečným vyjádřením jeho osobnosti.

Znaky v písmu

Rukopis každého jedince je naprosto originální a ojedinělý, podobně jako otisky prstů. Těžko bychom našli dva naprosto totožné rukopisy. Proto nelze písmo toho či onoho člověka jednoznačně "zaškatulkovat". V průběhu lidského života se písmo každého jedince vyvíjí jednak podle jeho základních charakterových rysů ale také podle okolností a prostředí ve kterém žije. Je například nanejvýš pravděpodobné, že písmo člověka těžce pracujícího, třeba v lese, bude ve srovnání s písmem bankovního úředníka, či člověka, který denně píše značně odlišné, ale ani to nebývá vždy pravidlem. Při grafologických rozborech, pracuje grafolog s tzv. hlavními znaky písma, kterých je zhruba 27. Patří mezi ně například:

- výška střední zóny
- rozdílnost délek
- plnost písma
- plynulost písma
- rozestupy řádků a jejich průběh
- mezery mezi slovy
- ostrost čáry a psací tlak
- šířka spodního okraje a podpis
atd.
Každý znak se posuzuje zvlášť, přičemž se provádí výpočet jejich hodnoty.

Jak členíme jenotlivá pásma:

1. Horní pásmo - u písmen "k, l, d, f", vypovídá jednak:
a) O tvaru vědomí: nadindividuální vědomí, tvar individuálnosti, tvar duchovnosti
b) O obsahu vědomí: intelektuální duchovností, etické a náboženské pásmo

2. Střední pásmo - u písmen "n, m, o, a, u, atd"
Tvar vědomí: idividuální denní vědomí, empirická oblast jáství, zejména
vlevo: Já a minulé vztahy v citové oblasti, introverze.
vpravo: Ty a budoucí (cílové) vztahy v citové oblasti, extraverze.

3. Dolní pásmo: - u písmen "j, g, y"
a) Tvar vědomí: nevědomí
b) Obsah vědomí: hmota, tělesnost, erotika, pohlavnost, produkce kolektivních symbolů, sny a příbuzné stavy


Shlédněte několik grafologických vzorků - s laskavým svolením pisatelů.

Vzhledem k tomu, že vzorky písma jenž jsem použila pocházejí od skutečných lidí a ne od imaginárních bytostí, záměrně ve svých interpretacích vynechávám negativní vlastnosti vyplývající z písma, protože nemám v úmyslu a nechci tímto nikoho kompromitovat či jakkoli poškodit. Nenaznačuji ovšem tímto, že výše zmínění negativní vlastnosti mají ale jsem nucena podotknout, že je máme všichni Smajlík smích

PIŠTE SI, že až budete chtít z písma vědět cokoli ať už o sobě či jiných lidech, už Vás šetřit nebudu!!! Smajlík smíchSmajlík smíchSmajlík smích


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner