Grafologie


Vzorek 5

Rukopis Máme zde prvního mužského pisatele. Jasnozřivé myšlení se smyslem pro detail a sklony k brouzdání po neznámých vodách filozofických úvah.
Jednoduchost se snoubí s krásnem, složitost se skutečnou zkušeností. Tendence k úniku z reálného světa v rozporu se silným smyslem pro povinnost.

V zajetí svých představ neschopnost učinit jistá rozhodnutí z obav z případného neúspěchu. Strach z fyzické i psychické bolesti, což jej činí obezřetným vůči svému okolí.
Skvělé pozorovací schopnosti i odhad. Ochota spolupracovat a porozumět avšak bez přímé citové účasti.

Prostředí kolem sebe má rád jednoduché a účelné, v žádném případě si nepotrpí na "serepetičky" v poličkách ani jako nostalgické připomínky krásných chvilek - všechno má uložené "uvnitř", kde se velmi často a rád vrací, vytahuje vzpomínku za vzpomínkou a zcela soukromě si pouští své nejoblíbenější "filmy pro pamětníky", při čemž se znovu nechává vtáhnout do děje ve kterém hraje tu či onu roli a vše prožívá stejně intenzivně jako kdysi ve skutečnosti...pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner