Grafologie


Vzorek 1

Rukopis Úhledný rukopis pisatelky vypovídá o potřebě mít "věci" kolem sebe uspořádány a pod kontrolou. Mluvíme tedy o jejím vnitřním i vnějším světě.
Na cizí okolí může působit velmi upjatě až rezervovaně což pramení jednak z její nedůvěry ale také z přirozeného počátečního ostychu a nesmělosti.

Ve známém prostřední je však spontánně přirozená a velmi příjemná. Ve vztazích partnerských, pracovních i jiných má ráda jasno a dokáže dát velmi zřetelně najevo své postoje, jak pozitivní, tak negativní. Nejasnosti ve vztazích řeší aniž by "chodila kolem horké kaše".
Učiní-li rozhodnutí, umí si za ním pevně stát, pálí mosty bez ohledu na následky.

Její smysl pro pořádek, puntičkářství a preciznost činí z jejího domova čisté a útulné útočiště jak pro ni, tak pro její rodinu i přátele. Je velmi spořivá ale pohostinná, protože "tak se to sluší", zvyklá žít a chovat se podle nastavených měřítek společnosti ve které byla vychována.
Vybočovat jakkoli z řady považuje za nevhodné a neslučitelné s jejím životním postojem.
Velmi si zakládá na rodinných tradicích, umí ctít své rodiče a ve stejném duchu vychovává své děti. Své blízké opečovává trpělivě a láskyplně....pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner