Symbologie astrologie základní pojmy

google.czAstrologie - symbologie - základní pojmy

Dekany

Teoreticky vznikají rozdělním zvěrokruhu do 36 stejně velkých dílů o rozloze 10 stupňů. Každé zvířetníkové znamení má tedy principiálně tři dekany o stejé délce, ještě dnes to někdy připomenou horoskopy v bulvární časopisecké astrologii. Jenomže je toto dělení dost nepřesné, neboť ani fáze zvěrokruhu nejsou stejně dlouhé, ani nezačínají, neodpovídají vždy či podaždé deseti dnům.

Zvěrokruh z Dendery ukazuje ve svém vnějším kruhu 36 dekanů v podobě egyptských bohů. Jména těchto bohů byla částečně převzata helénistickou astrologií a jejich význam byl často modifikován, a navíc namnoze také nesprávně pochopen.
Původně pocházelo 36 dekanů z 36 hvězd v babylonském zvěrokruhu, které sloužily k určování času. Zdá se, jako kdyby zavedení dekanů vytvořilo základ pro rozdělení dne do 24 hodin.

V Egyptě se jejich význam později podstatně změnil a staly se božstvy, bohy dekanů, kteří ovládali 10 stupňů široké sektory zvěrokruhu.
Později přiřadila hlénistická astrologie dekanové bohy, jejichž původ neznala, znovu hvězdám, které se v průběhu času výrazně ke zmatkům okolo dekanů.

Dekany se nabízely podobně jako znamení zvěrokruhu k prognózám všeho druhu. Případně v kombinaci s učením o domech k medicínským prognózám. V dnešní astrologii je užíváno dělení na dekany spíše pro "drobné článkování" zvěrokruhu. Místo slova "dekan" se dnes příležitostně užívá ještě řecké odborné slovo prosópa nebo (na středověký způsob) latinské facies.

Rozdělení na dekany najdeme také v dálněvýchodních představách, které vycházejí spolu s helénisticko-egyptskou astrologií za společných kořenů. Výskyt časových úseků v Mexiku (na několika discích mayského kalendáře) v předkolumbovské době, tedy ve středověku, potřebuje však ještě vysvětlení. Mohlo se jednat také o vliv nebo užití kalendáře planety Venuše, který byl na Yucatanu rovněž obvyklý.pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner