Historie astrologie

google.czNa začátku bylo

Zpočátku se přirozeně a samozřejmě nabízel sám kult Země, na které a ze které naši předkové žili. Byli zde obklopeni zvířaty - ta znamenala buď nebezpečí, nebo potravu -, a tak lidé brzy uctívali zvířecí božstva, spojence "Velké matky" Země.
Záhy se také objevilo uctívání Slunce, které nejen dává světlo a teplo lidem, ale podílí se rovněž zásadně na příznivém stavu fauny a flóry jako součásti potravinového řetězce. Na Slunci rozhodujícím způsobem záviselo, zda plod vypučel, odkvetl, vyrostl, dozrál a rovněž jak dopadla sklizeň. Člověk jen mohl doufat, že se Slunce den co den znovu objeví na horizontu, avšak přemíra slunce a horka mohla i na poslední chvíli zmarnit všechny naděje.
Tak se ze Slunce brzy stalo dominující božstvo, především také proto, že v protikladu k Zemi, blízké a důvěrně známé, se Slunce lidem ukazovalo jako nedosžitelné, vzdálené, cizí a nepochopitelné těleso, které čnělo vysoko nad Zemí a nede vším a které si žádalo respekt.


Ztracené vědění

Roku 612 př. n. l. byla knihovna v Ninive zničena Médy. S ní ztratilo lidstvo velký díl uchovaného vědění.
Diodoros Sicilský napsal: "Už dlouhý čas provádějí Chaldejci pozorování "hvězd" a jako první ze všech lidí svrchovaně přesně zkoumají pohyby a "sílu" jednotlivých hvězd a souhvězdí. To jim umožňuje, že mohou předpovídat mnohé o budoucnosti lidí."
Toto svědectví o astrologických znalostech Babyloňanů poukazovalo právě na pověst, které se Chaldejci měli později těšit. Nejen Cicero v De divinatione, ale také Plinius se ve své Naturalis historia odvolává na vědění starých Chaldejců.


Použitá literatura: Dějiny astrologie - Peter Berling
Astrologie světa - Peter Marshall


pletena příze merino
Kontakt

Psát můžete do astrobabí schránky

dopis astrobabí schránka

dopis
Otázky, názory nebo náměty pak do astrobabí knihy

Výměna odkazů

Pokud máte svoje www stránky a máte zájem si se mnou vyměnit ikonu s odkazem,
nabízím výměnu na základě dohody po e-mailu astrobabí schránka

ikona Radyastrobaby
Několik zajímavých odkazů

Foto na zemi
Fotoalbum Astrobaby

www.rezonance.cz
Stránky Pavla Turnovského

www.transformator.cz
Astrologický časopis

Tworba www sránek, webů, prezentací
Tworba www sránek, webů, prezentací

Tvorba www stránek, webů, prezentací http://www.dpwebdesign.cz
reklama banner